Κατάλογος συστατικών και διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα

FoodΚατάλογος συστατικών και διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα

Κατάλογος συστατικών και διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα

Η Ευρωπαική Ένωση έχει τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ στον κόσμο . Πολλές αιτίες θανάτου σχετίζονται με την υψηλή κατανάλωση αλκοόλ όπως ο καρκίνος,η κίρρωση του ύπατος , καρδιαγγειακά νοσήματα κ.α Επιπλέον, η υπερβολική πρόσληψη αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας

Ο κανονισμός 1169/2011 επιβάλλει τον κατάλογο των συστατικών και την υποχρεωτική διατροφική δήλωση σχεδόν σε όλα τα προιοντα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων . Σε αυτές τις εξαιρέσεις ανήκουν και τα ποτά με αλκοόλ πάνω απο 1,2%. Το άρθρο 41 του κανονισμού επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν εθνικά μέτρα σχετικά με την αναγραφή καταλόγου συστατικών των αλκοολούχων ποτών εν αναμονή της έκδοσης εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει επιβάλλει τον κατάλογο των συστατικών στα προιοντα ζύθου με βάση τη εθνική μας νομοθεσία.

Όσον αφορά τη διατροφική επισήμανση, η αιτιολογική σκέψη 42 του κανονισμού ενθαρρύνει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να παράσχουν προαιρετικά τις πληροφορίες που περιέχονται στη διατροφική δήλωση για τρόφιμα όπως τα αλκοολούχα ποτά, για τα οποία θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να δηλώνονται μόνο περιορισμένα στοιχεία της διατροφικής δήλωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός επιτρέπει η εθελοντική διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα ποτά να περιορίζεται στην ενεργειακή αξία (Πηγή -εκθεση της επιτροπης προς το ευρωπαϊκο κοινοβουλιο και το συμβουλιο 13.03.2017

Οι καταναλωτές απο την άλλη μεριά σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη συμφωνούν με το να αναγράφονται η ημερομηνία λήξης και η διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα ποτά και κυρίως με το να αναγράφεται πάνω στην ετικέτα και όχι με άλλους τρόπους (site επιχείρησης, site δημοσίων αρχών , διαφήμιση κ.α)

Η σκέψη της Ευρωπαικής Επιτροπής είναι να αναγράφονται υποχρεωτικά η διατροφική δήλωση και ο κατάλογος των συστατικών στα αλκοολούχα ποτά

Οι κύριοι στόχοι της παραπάνω απαίτησης για όλα τα αλκοολούχα ποτά είναι να αυξήσουν το επίπεδο ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με το περιεχόμενο και τη διατροφική σύνθεση των ποτών όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των ποτών που περιέχουν λιγότερο απο 1,2% κατ ‘όγκο . Αυτό θα διευκόλυνε τις ορθές επιλογές των καταναλωτών και θα μείωνε την κατανάλωση αλκοόλ

Διάφορα άλλα οφέλη κυρίως οικονομικά παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω

  • Οι ενημερωμένες επιλογές απο τους καταναλωτές θα μπορούσε να μειώσε το κόστος υγειονομικής περίθαλψης που απορρέει από ασθένειές όπως καρκίνος, παχυσαρκία που συνδέεται εν μερει με την κατανάλωση αλκοόλ κ.α
  • Η εναρμόνιση των απαιτήσεων επισήμανσης για όλα τα αλκοολούχα ποτά θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων σε όλους τους τομείς (κρασί,μπύρες, αλκοολούχα ποτά κ.α) – Πηγή Proposal for a revision of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers

Οι δύο επικρατέστερες ιδέες που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματέυσεων είναι οι εξής

Επιλογή 1 – Αναθεώρηση των κανόνων για όλα τα αλκοολούχα ποτά: Η τρέχουσα εξαίρεση βάσει του κανονισμού  ανακαλείται και η υποχρεωτική ένδειξη του καταλόγου συστατικών και της διατροφικής δήλωσης γίνεται υποχρεωτική . Ορισμενες πληροφορίες μπορεί να δίνονται εκτός ετικέτας (site επιχείρησης, site δημοσίων αρχών , διαφήμιση κ.α)

Επιλογή 2- Αναθεώρηση των κανόνων για όλα τα αλκοολούχα ποτά: Η τρέχουσα εξαίρεση βάσει του κανονισμού  ανακαλείται και η υποχρεωτική ένδειξη του καταλόγου συστατικών και της διατροφικής δήλωσης γίνεται υποχρεωτική . Όλες οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα

Δύο βασικές ιδεές υπάρχουν στην πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές αναφορικά με την υποχρεωτική αναγραφή του καταλόγου των συστατικλων και της διατροφικής δήλωσης στα αλκοολούχα ποτά και με αγωνία αναμένουμε το τέταρτο τρίμηνο του 2022 να δούμε που θα καταλήξει η Επιτροπή.

Πηγές

  • Κανονισμός 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές
  • European Parliamentary Research Service , Alcohol labelling , April 2021
  • REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL regarding the mandatory labelling of the list of ingredients and the nutrition declaration of alcoholic beverages 13.03.2017
  • Proposal for a revision of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers, 24.06.2021

Post a comment:

Comment

Type at least 1 character to search
a
Instagram:
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Elsewhere: