Πρωταρχικό συστατικό στην ετικέτα τροφίμων

FoodΠρωταρχικό συστατικό στην ετικέτα τροφίμων

Πρωταρχικό συστατικό στην ετικέτα τροφίμων

Συντάκτης: Γκιώνης Νίκος , Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 775/2018

 

Σε ισχύ ήδη από 01.04.2020 ο εκτελεστικός Κανονισμός 775/2018  ο οποίος καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές όσον αφορά τους κανόνες για την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου

Ο Κανονισμός αναφέρει ότι σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετική απο την αναγραφόμενη χώρα καταγωγης η τόπο προέλευσης του τροφίμου τότε θα πρέπει να επισημαίνεται ακολουθώντας μια απο τις εναλλακτικές που δίνει ο Εκτελεστικός Κανονισμός.

Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι «πρωταρχικό συστατικό» σύμφωνα με το άρθρο 2 ,σημείο 2.ιζ του Κανονισμού 1169/2011 είναι το συστατικό ή τα συστατικά τροφίμου που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίμου αυτού ή τα οποία συνήθως συνδέονται από τον καταναλωτή με την ονομασία του τροφίμου και για τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται ποσοτική αναγραφή (πχ Λαζάνια βοείου κρέατος όπου το βόειο κρέας είναι> 50% στο τελικό προϊόν, Λαζάνια βοείου κρέατος όπου το βόειο κρέας είναι <50%, αλλά το βόειο κρέας σχετίζεται με το τελικό προϊόν και απαιτείται ποσοτική αναγραφή)

 

Αν για παράδειγμα έχουμε ένα προιον ‘Μπισκότο με σταφίδες και η στην ετικέτα του προιοντος αναγράφεται ότι το προιον είναι ελληνικό η χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως παράγεται στην Ελλάδα η παρασκευάζεται στην Ελλάδα ενώ και οι σταφίδες είναι απο την Τουρκία τότε θα πρέπει να επισημαίνεται ότι οι σταφίδες (σαν πρωταρχικό συστατικό) δεν προέρχονται απο την Ελλάδα και θα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με τα παρακάτω

 

Να υπενθυμίσουμε ότι η υποχρέωση απορρέει όταν ο παραγωγός τονίζει την ‘ελληνικότητα’ των προιοντων μέσω γραφικών απεικονίσεων,δηλώσεων, όρων η συμβόλων (πχ ελληνική σημαία).

Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού που δεν είναι ίδια με την αναγραφόμενη χώρα καταγωγής ή τον αναγραφόμενο τόπο προέλευσης αναγράφεται μέ έναν απο τους παρακάτω τρόπους

 1. με μνεία σε μία από τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:

 

 1. «ΕΕ», «εκτός ΕΕ» ή «ΕΕ και εκτός ΕΕ»· ή
 2. περιφέρεια ή τυχόν άλλη γεωγραφική περιοχή πχ (Βαλτικές χώρες, Σκανδιναβικές χώρες, Μεσόγειος, ή
 • αλιευτική ζώνη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας ή οργανισμού θαλάσσιων ή γλυκών υδάτων, ή
 1. κράτος μέλος (κράτη μέλη) ή τρίτη χώρα (τρίτες χώρες)· ή
 2. περιφέρεια ή τυχόν άλλη γεωγραφική περιοχή εντός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, την οποία κατανοεί εύκολα ο μέσος καταναλωτής με συνήθη ενημέρωση (πχ Βαυαρία, Τοσκάνη) ή
 3. χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται για αυτό/αυτά καθεαυτό/καθεαυτά το/τα πρωταρχικό/-ά συστατικό/-ά. (ΕΕ1337/2013 επισήμανση κρέατος, Οδηγία 110/2001 επισήμανση μελιού , 29/2012 για το ελαιόλαδο)

 

 1. ή με δήλωση όπως η ακόλουθη: «(ονομασία του πρωταρχικού συστατικού) δεν προέρχεται/προέρχονται από (χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης του τροφίμου)» ή τυχόν παρόμοια διατύπωση που είναι πιθανό να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή.

 

Επιπλέον η Ευρωπαική Ένωση σύμφωνα με την ανακοίνωση (2020/C 32/01), 31.01.2020 απανταει σε ερωτησεις σχετικα με το πεδιο εφαρμογης του αρθρου 26 παραγραφος 3 του κανονισμου και ξεκαθαρίζει κάποια σημεία του Κανονισμού.

 

 

 

Πηγές άρθρου

 1.  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/775 της επιτροπής
 2. Ανακοινωση της επιτροπής (2020/C 32/01)  για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011
 3. PFP-Food Drink Europe – Euro Commerce Guidance on Commission Implementing Regulation (EU) 2018/775 , Version April 2020
 4. Guidance on Commission Implementing Regulation (EU) 2018/775 of 28 May 2018 on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food (FDF)

 

 

 

Post a comment:

Comment

Type at least 1 character to search
a
Instagram:
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Elsewhere: