Στέλιος Κουλούρης – Η ασφάλεια τροφίμων στην Ευρώπη

FoodΣτέλιος Κουλούρης – Η ασφάλεια τροφίμων στην Ευρώπη

Στέλιος Κουλούρης – Η ασφάλεια τροφίμων στην Ευρώπη

Συντάκτης : Στέλιος Κουλούρης , Legislative Officer in the European Comission, DG-SANTE

Το σύστημα ασφάλειας τροφίμων στην Ευρώπη βασίζετε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

Στην κορυφή βρίσκετε ο υπεύθυνος για την διάθεση των τροφίμων (Food Business Operator) αυτός δηλαδή που είναι ο υπεύθυνος σε κάθε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, κατάστημα λιανικής, εστιατόριο και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση εμπλέκετε στην αλυσίδα των τροφίμων.

Οι υπόλοιποι τρεις πυλώνες είναι η Ευρωπαϊκή αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κυρίως μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων DG-SANTE) και φυσικά οι αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στην Ελλάδα για παράδειγμα ο ΕΦΕΤ)

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή EFSA είναι υπεύθυνη να αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Τροφίμων και να εκδίδει σχετικές γνωματεύσεις. Πρόκειται για μία καθαρά επιστημονική διαδικασία που επιτελείτε που βασίζετε σε όλα τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα και με γνώμονα την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών και γίνετε με ένα τεράστιο δίκτυο επιστημόνων και με μεθοδολογία που αναπτύσσετε και ανανεώνετε από την ίδια την αρχή, με βάση την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα ποιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG-SANTE) μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνη, βασιζόμενη στις γνωματεύσεις της EFSA και σε στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , για την Ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων. Η αποστολή της είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η εποπτεία του συστήματος τροφίμων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα τρόφιμα στην αγορά είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.

Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τα τρόφιμα «Από το χωράφι, στο πιρούνι» με βάση την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», είναι παράλληλα με την ασφάλεια των τροφίμων (που είναι αδιαπραγμάτευτη), να πετύχει καλύτερη βιωσιμότητα (sustainability) του συστήματος τροφίμων με καθιέρωση πρακτικών με ουδέτερο ή με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, και η προώθηση διατροφικών συνηθειών που θα συμβάλουν σε ποιο ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή για τους καταναλωτές, χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά την επάρκεια και διαθεσιμότητα των τροφίμων.

Πληροφορίας και επικοινωνία με την EFSA:

EFSA | Science, safe food, sustainability (europa.eu)

Δημόσιες διαβουλεύσεις: Public consultations | EFSA (europa.eu)

Επικοινωνία με την EFSA: New Ask EFSA Request (europa.eu)

Πληροφορίες για την DG-SANTE:

Health and Food Safety (europa.eu)

H Στρατηγική «Από το χωράφι στο πιρούνι (From farm to fork): Farm to Fork Strategy (europa.eu)

Επικοινωνία με την DG-SANTE: Write to us | European Union (europa.eu)

Post a comment:

Comment

Type at least 1 character to search
a
Instagram:
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Elsewhere: