Χημικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα – Νομοθεσία

ΝομοθεσίεςΧημικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα – Νομοθεσία

Χημικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα – Νομοθεσία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Διαβάστε τον κανονισμό εδώ

Post a comment:

Comment

Type at least 1 character to search
a
Instagram:
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Elsewhere: