Οργανοληπτικές δοκιμές στα τρόφιμα

FoodΟργανοληπτικές δοκιμές στα τρόφιμα

Οργανοληπτικές δοκιμές στα τρόφιμα

Συντάκτης : Έλλη Καμπανοπούλου, Επιστήμων Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

Η οργανοληπτική ανάλυση είναι μια επιστημονική μέθοδος που εφαρμόζει τις αρχές του πειραματικού σχεδιασμού και της στατιστικής ανάλυσης στην χρήση των ανθρώπινων αισθήσεων (όραση, οσμή, γεύση, αφή, ακοή). Οι οργανοληπτικές δοκιμές αποσκοπούν στην αξιολόγηση των καταναλωτικών προϊόντων.

Η μέθοδος απαιτεί ομάδες εκπαιδευμένων ή έμπειρων αξιολογητών (panels), από τους οποίους δοκιμάζονται τα προϊόντα και καταγράφονται οι απαντήσεις – παρατηρήσεις. Με την εφαρμογή στατιστικών τεχνικών στα αποτελέσματα είναι δυνατόν να γίνουν εκτιμήσεις και να κατανοηθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των υπό δοκιμή προϊόντων.

Η οργανοληπτική αξιολόγηση αποτελείται από τρεις τομείς αναλύσεων που υποστηρίζουν τον εμπορικό & αναπτυξιακό χαρακτήρα των προϊόντων.

Discrimination testing

Οι δοκιμές βασικών διακρίσεων εξετάζουν αν υπάρχει αντιληπτή διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων προϊόντων με βάση την εμφάνιση,  τη γεύση ή/ και την υφή των προϊόντων.

Descriptive Analysis

H περιγραφική ανάλυση περιλαμβάνει την ανίχνευση, περιγραφή και σύγκριση των επιμέρους χαρακτηριστικών των προϊόντων με βάση την εμφάνιση, τη γεύση και την υφή τους.

Για αυτόν τον τύπο δοκιμών απαιτείται ένα εκπαιδευμένο πάνελ.

Αποτελεί το βασικότερο εργαλείο στην ανάπτυξη και βελτίωση νέων προϊόντων, καθώς μπορεί να προσφέρει κατεύθυνση στην ομάδα έρευνας και ανάπτυξης με βάση τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος. Επίσης, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη σύγκριση ανταγωνιστικών προϊόντων και την κατανόηση των λόγων πίσω από ένα μη – επιτυχημένο προϊόν, ώστε να προσφέρει πληροφορίες για βελτίωση.

Consumer Tests

Στις καταναλωτικές δοκιμές συμμετέχουν μεγάλες ομάδες καταναλωτών όπου αξιολογούν το προϊόν με βάση την αρέσκεια. Το φάσμα των δοκιμών μπορεί να διαφέρει από απλές συγκριτικές δοκιμές (π.χ. Ποια προτιμάτε, Α ή Β;) μέχρι δομημένες ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος της αποδοχής των επιμέρους χαρακτηριστικών.

Post a comment:

Comment

Type at least 1 character to search
a
Instagram:
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Elsewhere: